Web2
AVALEHT
Web2
ÜHINGUST
Web2
TEENUSED
Web2
GALERII
Web2
KASULIK
Web2
SPONSORID
Web2
KONTAKT
Webbyt
 

Web2 Kuidas saada MTÜ MUMM poolt pakutavaid teenuseid? 

Kuidas saada MTÜ MUMM poolt pakutavaid teenuseid?

Print Prindi   SitemapSisukaart

Teenusele suunamine: 

Erihoolekandeteenuse saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi ja/või toetust, ning otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab teenuste konsultant sobiva teenuseosutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimese teenusele.

Kui soovitud teenuseosutaja juures ei ole vaba kohta, siis võetakse inimene järjekorda.

Täpsemat infot ja nõustamist erihoolekandeteenuste kohta saad MTÜ Mumm teenuste konsultandilt Mai Allik´ult telefonil +372 51 60 182 või ekirja teel Mai.Allik@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
  • isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Toetatud elamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
  • ta suudab ise enda eest hoolitseda;
  • ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

Allikas: Sotsiaalhoolekande seadus

 
Web2
MTÜ MUMM 2023, info@mtumumm.com , GSM +372 53 939 608
Free website - Webbyt