Web2
AVALEHT
Web2
ÜHINGUST
Web2
TEENUSED
Web2
GALERII
Web2
KASULIK
Web2
SPONSORID
Web2
KONTAKT
Webbyt
 

Web2 Kuidas saada MTÜ MUMM poolt pakutavaid teenuseid? 

TEENUSED

Print Prindi   SitemapSisukaart

 

MTÜ MUMM pakub järgmisi erihoolekandeteenuseid:

  • Igapäevaelu toetamise teenus

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

Teenuse eesmärk on tagada inimese parim võimalikult iseseisev toimetulek ja areng ning toetada tema ühiskonnaelus osalemist.

Mida teenusel tehakse?

Isikut juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevusi ning toetatakse inimest avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.

Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist.

Nõustatakse lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradega arvestamisel.

  •  Toetatud elamise teenus

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

Mida teenusel tehakse?

Isikut juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning -kasutamisel.

Kui inimene elab teenuseosutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel. 

Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

  • Töötamise toetamise teenus 

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenusel tehakse?

Isikut motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel ka sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.

Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest.

Toetatakse  inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

* MTÜ Mumm osutab teenuseid Tallinnas ja Harjumaal.

* MTÜ Mumm osutab teenuseid peamiselt kliendi kodus.

 
Web2
MTÜ MUMM 2023, info@mtumumm.com , GSM +372 53 939 608
Free website - Webbyt